Pavlović, Mirjana. " MELANHOLIČNI KINEZ U JAPANU: JU DAFUOVO „POTONUĆE”." Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], 2021.12 (12): 182-195. Web. 4 дец. 2023