Glumac, D. (2020). KAUZATIV GLAGOLA EMOCIJA, PERCEPCIJE I KOGNICIJE U JAPANSKOM JEZIKU. Komunikacija I Kultura Online, 11(11), 100-123. doi:10.18485/kkonline.2020.11.11.6