Đorđević, Kristina. " RAZVOJ ETNOLINGVISTIKE U SLOVAČKOJ" Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], Godina 11 Broj 11 (14 децембар 2020)