Dinić Marinković, Milica. " O FIGURATIVNOM JEZIKU U UDŽBENICIMA ISTORIJE ZA OSNOVNU ŠKOLU" Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], Godina 11 Broj 11 (14 децембар 2020)