Dinić Marinković, Milica. " O FIGURATIVNOM JEZIKU U UDŽBENICIMA ISTORIJE ZA OSNOVNU ŠKOLU." Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], 11.11 (2020): 29-50. Web. 23 сеп. 2021