Dinić Marinković, M. (2020). O FIGURATIVNOM JEZIKU U UDŽBENICIMA ISTORIJE ZA OSNOVNU ŠKOLU. Komunikacija I Kultura Online, 11(11), 29-50. doi:10.18485/kkonline.2020.11.11.2