DINIĆ MARINKOVIĆ, Milica. O FIGURATIVNOM JEZIKU U UDŽBENICIMA ISTORIJE ZA OSNOVNU ŠKOLU. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 11, n. 11, p. 29-50, дец. 2020. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/2020.11.11.2>. Datum pristupa: 23 сеп. 2021 doi: https://doi.org/10.18485/kkonline.2020.11.11.2.