Pavlović Jovanović, Jelena. " SEMIOTIČKE ODLIKE LISTA POLITIKIN ZABAVNIK NA POČETKU 21. VEKA" Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], Godina 11 Broj 11 (14 децембар 2020)