Pavlović Jovanović, J. (2020). SEMIOTIČKE ODLIKE LISTA POLITIKIN ZABAVNIK NA POČETKU 21. VEKA. Komunikacija I Kultura Online, 11(11), 173-188. doi:10.18485/kkonline.2020.11.11.10