Silaški, Nadežda. " VESNA LAZOVIĆ: SRPSKI PROIZVODI IZGUBLJENI U PREVODU, FILOZOFSKI FAKULTET, NOVI SAD, 2011, STR. 104" Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], Godina 3 Broj 3 (8 септембар 2017)