Marković, Milan. " ŠTA ŽENA MORA DA ČINI: PREDSTAVE ŽENSTVENOSTI U POEZIJI URSULE RAKER" Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], Godina 4 Broj 4 (5 септембар 2017)