Marković, Milan. " ŠTA ŽENA MORA DA ČINI: PREDSTAVE ŽENSTVENOSTI U POEZIJI URSULE RAKER." Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], 4.4 (2013): 253-264. Web. 23 апр. 2024