Pršić, Jelena. " SIMBOLIKA MORSKE GRAĐEVINE U ROMANU KA SVETIONIKU VIRDŽINIJE VULF" Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], Godina 5 Broj 5 (5 септембар 2017)