Macura, Sergej. " PROSTORNO-VREMENSKA TAČKA GLEDIŠTA U PRIPOVIJETKAMA TOMASA PINČONA*" Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], Godina 5 Broj 5 (5 септембар 2017)