Macura, Sergej. " PROSTORNO-VREMENSKA TAČKA GLEDIŠTA U PRIPOVIJETKAMA TOMASA PINČONA*." Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], 5.5 (2014): 168-186. Web. 4 дец. 2023