Macura, S. 2017 сеп 5. PROSTORNO-VREMENSKA TAČKA GLEDIŠTA U PRIPOVIJETKAMA TOMASA PINČONA*. Komunikacija i kultura <em>online</em>. [Online] 5:5