MACURA, Sergej. PROSTORNO-VREMENSKA TAČKA GLEDIŠTA U PRIPOVIJETKAMA TOMASA PINČONA*. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 5, n. 5, p. 168-186, сеп. 2017. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/104>. Datum pristupa: 04 дец. 2023