Učenje stranog jezika na daljinu u Srbiji: prikaz jednog modela

Glavni sadržaj članka

Marina Đ. Đukić Mirzayantz

Sažetak

Uvođenje studijskih programa na daljinu značajna je novina u obrazovnoj politici jedne zemlje. U našoj sredini obrazovanje na daljinu je tek u povoju . Pojedine visokoškolske ustanove u Srbiji prepoznale su njegov značaj, ali je malo onih koje su u svoje studijske programe na daljinu uvrstile predmet Strani jezik. Na primeru nastave nemačkog jezika koja se na Univerzitetu Singidunum potpuno izvodi na da ljinu prikazaće se prednosti i nedostaci jednog modela učenja stranog jezika na daljinu.

Detalji članka

Kako citirati
ĐUKIĆ MIRZAYANTZ, Marina Đ.. Učenje stranog jezika na daljinu u Srbiji: prikaz jednog modela. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 7, n. 7, p. 183-197, јул 2017. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <http://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/26>. Datum pristupa: 19 нов. 2017 doi: https://doi.org/10.18485/kkonline.2016.7.7.12.
Broj časopisa
Sekcija
Studije i istraživanja