Prvulović, M. (2017). ANALIZA GREŠAKA U SASTAVIMA NA ENGLESKOM JEZIKU. Komunikacija I Kultura Online, 5(5), 86-101. Preuzeto od http://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/99