PRVULOVIĆ, Milica. ANALIZA GREŠAKA U SASTAVIMA NA ENGLESKOM JEZIKU. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 5, n. 5, p. 86-101, сеп. 2017. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <http://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/99>. Datum pristupa: 08 јул 2020