Lončar, Ivana, I Županović, Mario. " DESPEKTIVNI ETNONIMI ZA MIJEŠANO STANOVNIŠTVO U NEKADAŠNJIM ŠPANJOLSKIM KOLONIJAMA: ETNOLINGVISTIČKI PRIKAZ KASTA U POTKRALJEVSTVIMA NOVE ŠPANJOLSKE I PERUA∗" Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], Godina 5 Broj 5 (5 септембар 2017)