Lončar, Ivana, & Mario Županović. " DESPEKTIVNI ETNONIMI ZA MIJEŠANO STANOVNIŠTVO U NEKADAŠNJIM ŠPANJOLSKIM KOLONIJAMA: ETNOLINGVISTIČKI PRIKAZ KASTA U POTKRALJEVSTVIMA NOVE ŠPANJOLSKE I PERUA∗." Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], 5.5 (2014): 65-85. Web. 6 јул. 2020