Lončar, I., & Županović, M. 2017 сеп 5. DESPEKTIVNI ETNONIMI ZA MIJEŠANO STANOVNIŠTVO U NEKADAŠNJIM ŠPANJOLSKIM KOLONIJAMA: ETNOLINGVISTIČKI PRIKAZ KASTA U POTKRALJEVSTVIMA NOVE ŠPANJOLSKE I PERUA∗. Komunikacija i kultura <em>online</em>. [Online] 5:5