Lončar, I., & Županović, M. (2017). DESPEKTIVNI ETNONIMI ZA MIJEŠANO STANOVNIŠTVO U NEKADAŠNJIM ŠPANJOLSKIM KOLONIJAMA: ETNOLINGVISTIČKI PRIKAZ KASTA U POTKRALJEVSTVIMA NOVE ŠPANJOLSKE I PERUA∗. Komunikacija I Kultura Online, 5(5), 65-85. Preuzeto od http://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/98