LONČAR, Ivana; ŽUPANOVIĆ, Mario. DESPEKTIVNI ETNONIMI ZA MIJEŠANO STANOVNIŠTVO U NEKADAŠNJIM ŠPANJOLSKIM KOLONIJAMA: ETNOLINGVISTIČKI PRIKAZ KASTA U POTKRALJEVSTVIMA NOVE ŠPANJOLSKE I PERUA∗. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 5, n. 5, p. 65-85, сеп. 2017. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <http://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/98>. Datum pristupa: 11 јул 2020