Babić, Danijela. " LINEARNO-PUNKTUALNA SIMULTANOST – OSVRT NA JEDAN TIP REČENICA SA TEMPORALNIM VEZNICIMA MEDAN/DOK I NÄR/KAD(A) U ŠVEDSKOM I SRPSKOM JEZIKU" Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], Godina 5 Broj 5 (31 децембар 2014)