Babić, Danijela. " LINEARNO-PUNKTUALNA SIMULTANOST – OSVRT NA JEDAN TIP REČENICA SA TEMPORALNIM VEZNICIMA MEDAN/DOK I NÄR/KAD(A) U ŠVEDSKOM I SRPSKOM JEZIKU." Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], 5.5 (2014): 1-14. Web. 3 јул. 2020