Babić, D. 2014 дец 31. LINEARNO-PUNKTUALNA SIMULTANOST – OSVRT NA JEDAN TIP REČENICA SA TEMPORALNIM VEZNICIMA MEDAN/DOK I NÄR/KAD(A) U ŠVEDSKOM I SRPSKOM JEZIKU. Komunikacija i kultura <em>online</em>. [Online] 5:5