Babić, D. (2014). LINEARNO-PUNKTUALNA SIMULTANOST – OSVRT NA JEDAN TIP REČENICA SA TEMPORALNIM VEZNICIMA MEDAN/DOK I NÄR/KAD(A) U ŠVEDSKOM I SRPSKOM JEZIKU. Komunikacija I Kultura Online, 5(5), 1-14. Preuzeto od http://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/92