Milunović, Dragana. " REČNIK BIBLIOTEKARSTVA I INFORMACIONIH NAUKA Ljiljana Kovačević, dr Dobrila Begenišić, Vesna Injac" Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], Godina 6 Broj 6 (5 септембар 2017)