Milunović, D. (2017). REČNIK BIBLIOTEKARSTVA I INFORMACIONIH NAUKA Ljiljana Kovačević, dr Dobrila Begenišić, Vesna Injac. Komunikacija I Kultura Online, 6(6), 360-363. Preuzeto od http://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/83