MILUNOVIĆ, Dragana. REČNIK BIBLIOTEKARSTVA I INFORMACIONIH NAUKA Ljiljana Kovačević, dr Dobrila Begenišić, Vesna Injac. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 6, n. 6, p. 360-363, сеп. 2017. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <http://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/83>. Datum pristupa: 05 март 2021