Vujović, Ana. " FRANKOFONE KULTURNE MANIFESTACIJE I MEDIJI." Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], 6.6 (2015): 328-347. Web. 24 сеп. 2020