Vujović, A. (2017). FRANKOFONE KULTURNE MANIFESTACIJE I MEDIJI. Komunikacija I Kultura Online, 6(6), 328-347. Preuzeto od http://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/78