Čurović, Dragana. " ŽENSKI IDENTITET PRIKAZAN KROZ MITOVE I TABUE, VIĐEN OČIMA AJRIS MERDOK U ROMANU ODRUBLJENA GLAVA" Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], Godina 6 Broj 6 (5 септембар 2017)