Čurović, D. 2017 сеп 5. ŽENSKI IDENTITET PRIKAZAN KROZ MITOVE I TABUE, VIĐEN OČIMA AJRIS MERDOK U ROMANU ODRUBLJENA GLAVA. Komunikacija i kultura <em>online</em>. [Online] 6:6