Čurović, D. (2017). ŽENSKI IDENTITET PRIKAZAN KROZ MITOVE I TABUE, VIĐEN OČIMA AJRIS MERDOK U ROMANU ODRUBLJENA GLAVA. Komunikacija I Kultura Online, 6(6), 161-178. Preuzeto od http://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/70