ČUROVIĆ, Dragana. ŽENSKI IDENTITET PRIKAZAN KROZ MITOVE I TABUE, VIĐEN OČIMA AJRIS MERDOK U ROMANU ODRUBLJENA GLAVA. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 6, n. 6, p. 161-178, сеп. 2017. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <http://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/70>. Datum pristupa: 25 сеп. 2020