Prodanović, Marijana. " NA PUTU OD MIŠLJENJA DO GOVORENJA: METONIMIČNOST ZAHTEVA U SRPSKOM JEZIKU" Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], Godina 6 Broj 6 (5 септембар 2017)