Prodanović, Marijana. " NA PUTU OD MIŠLJENJA DO GOVORENJA: METONIMIČNOST ZAHTEVA U SRPSKOM JEZIKU." Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], 6.6 (2015): 59-81. Web. 24 сеп. 2020