PRODANOVIĆ, Marijana. NA PUTU OD MIŠLJENJA DO GOVORENJA: METONIMIČNOST ZAHTEVA U SRPSKOM JEZIKU. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 6, n. 6, p. 59-81, сеп. 2017. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <http://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/64>. Datum pristupa: 26 сеп. 2020