Knežević, Ivana, I Ranković, Zoran. " NAUČNI STIL I ŽANROVI NAUČNIH RADOVA U OBLASTI TEOLOGIJE" Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], Godina 6 Broj 6 (5 септембар 2017)