KNEŽEVIĆ, Ivana; RANKOVIĆ, Zoran. NAUČNI STIL I ŽANROVI NAUČNIH RADOVA U OBLASTI TEOLOGIJE. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 6, n. 6, p. 46-58, сеп. 2017. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <http://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/63>. Datum pristupa: 26 сеп. 2020