Jovanović, Ana, & Divna M. Tričković. " KONTRASTIVNA ANALIZA SEMANTIČKIH PROŠIRENJA REČI 目 „OKO“ I SLOŽENICA KOJE ONA GRADI U KINESKOM I JAPANSKOM JEZIKU." Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], 6.6 (2015): 32-45. Web. 26 сеп. 2020