JOVANOVIĆ, Ana M.; TRIČKOVIĆ, Divna M.. KONTRASTIVNA ANALIZA SEMANTIČKIH PROŠIRENJA REČI 目 „OKO“ I SLOŽENICA KOJE ONA GRADI U KINESKOM I JAPANSKOM JEZIKU. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 6, n. 6, p. 32-45, сеп. 2017. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <http://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/47>. Datum pristupa: 24 сеп. 2020