Silaški, Nadežda. " LJILJANA KNEŽEVIĆ: RAZVIJANJE VEŠTINE USMENOG IZLAGANJA U UNIVERZITETSKOJ NASTAVI ENGLESKOG JEZIKA. NOVI SAD: FILOZOFSKI FAKULTET, UNIVERZITET U NOVOM SADU, 2019." Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], Godina 2019 Broj 10 (13 децембар 2019)