Silaški, Nadežda. " LJILJANA KNEŽEVIĆ: RAZVIJANJE VEŠTINE USMENOG IZLAGANJA U UNIVERZITETSKOJ NASTAVI ENGLESKOG JEZIKA. NOVI SAD: FILOZOFSKI FAKULTET, UNIVERZITET U NOVOM SADU, 2019.." Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], 2019.10 (10): 158-161. Web. 19 сеп. 2020