Silaški, N. (2019). LJILJANA KNEŽEVIĆ: RAZVIJANJE VEŠTINE USMENOG IZLAGANJA U UNIVERZITETSKOJ NASTAVI ENGLESKOG JEZIKA. NOVI SAD: FILOZOFSKI FAKULTET, UNIVERZITET U NOVOM SADU, 2019.. Komunikacija I Kultura Online, 2019(10), 158-161. Preuzeto od http://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/403