ŠUĆUR, Srđan. DISTRIBUCIJA FRAZALNIH GLAGOLA U PISANJU NA ENGLESKOM KAO STRANOM KOD SRBOFONIH GOVORNIKA. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 2019, n. 10, p. 120-143, дец. 2019. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <http://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/400>. Datum pristupa: 19 сеп. 2020 doi: https://doi.org/10.18485/kkonline.2019.10.10.7.