Radić, Irena. " POJMOVNE METAFORE U DISKURSU O ŠTRAJKU PROSVETNIH RADNIKA" Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], Godina 2019 Broj 10 (13 децембар 2019)